Historia sekcji LA - Reaktywacja

Sekcja LA – reaktywacja.

W roku 1991 po ukończeniu studiów (AWF Biała Podlaska) do Skoczowa powraca Zdzisław Kołodziejczyk (były zawodnik sekcji LA przy KS „Beskid” w Skoczowie, wielokrotny medalista MP Juniorów i Młodzieżowców). Podejmuje prace w SP 3 Skoczów , a w ramach zajęć SKS zajmuje się lekkoatletyką i wyszukiwaniem młodych talentów. Brak w tym czasie sekcji LA na terenie naszej gminy w znacznym stopniu utrudnia proces szkolenia. W styczniu 1996 r. trener Z. Kołodziejczyk zwrócił się do miejscowego działacza LKS Pogórze jana Marka z propozycją założenia sekcji LA w Pogórzu. Reakcja pogórskich działaczy była bardzo przychylna. Dużą pomoc finansową na działalność sekcji okazuje również od początku jej działalności Urząd Miejski w Skoczowie. Sekcja została zarejestrowana w Śląskim Okręgowym Związku LA w Katowicach dzięki czemu zawodnicy uzyskali możliwość startów we wszystkich imprezach organizowanych przez PZLA. Od początku powstania zajęcia sekcji prowadzone są w okresie jesienno- zimowym na sali gimnastycznej LO w Skoczowie a w okresie wiosenno-letnim na stadionie miejskim KS „Beskid” w Skoczowie.

Jesteś tutaj: Start Historia sekcji