Normy na klasy sportowe

UWAGI: - w chodzie sportowym na 5.000m kobiet i 10.000m mężczyzn klasy sportowe MM, M, I można zdobywać jedynie na bieżni.

- podane normy mogą być zdobywane jedynie na zawodach na stadionie otwartym.

- podane normy uzyskane na obiektach halowych mogą stanowić podstawę do nadania odpowiedniej klasy sportowej jeżeli zostały osiągnięte podczas MP, ME lub MŚ. (warunkiem uznania uzyskanej normy na innych zawodach w kraju zgłoszonych do kalendarza PZLA jest posiadanie przez obiekt dokumentacji geodezyjnej, zweryfikowanej przez PZLA)

KOBIETY:

konkurencja
MM
M
I
II
III
IV*
V**
100m
11.40
11.85
12.15
12.75
13.20
13.80
14.50
200m
23.20
24.00
24.90
26.25
27.30
28.50
30.25
300m
Młodziczki
43.00
45.00
46.50
48.50
400m
52.35
54.50
56.50
59.00
62.00
64.50
67.00
600m
Młodziczki
1:39.00
1.43.00
1.46.00
1.50.00
800m
2:01.30
2:04.00
2:10.50
2.17.50
2.25.00
2.32.00
2:36.00
1000m
Młodziczki
3:02.50
3.12.50
3.22.50
3:32.50
1500m
4:08.00
4:18.00
4:32.00
4:44.00
4:57.50
5:10.00
5.30.00
3000m
   
9:55.00
10:25.00
11:05.00
11:40.00
 
5000m
15:24.00
16:05.00
17:15.00
18:15.00
19:30.00
   
10000m
32:20.00
33:40.00
37:45.00
40:00.00
44:00.00
   
półmar.
1:12:30
1:15:30
1:24:00
1:28:30
1:31:00
   
maraton
2:35:00
2:40:00
2:57:00
3:10:00
3:35:00
   
100 km
8:10:00
8:25:00
8:50:00
9:10:00
9:30:00
   
24 h
210km
195km
180km
165km
150km
   
chód 3km
Młodziczki
16:00
17:30
19:00
20:30
chód 5km
juniorki
24:45.00(b)
27:00.00(b)
31:00.00(b)
33:30
 
chód 10
45:00
47:30
52:00
53:30
57:00
   
chód 20
1:38:00
1:41:00
1:45:00
1:51:00
1:55:00
   
100m ppł.
13.20
13.60
14.50
15.75
16.90
17.75
 
100m ppł.
jun. młod. (76,2)
14.50
15.75
16.90
17.75
18.50
100m ppł.
młodziczki (76,2/8,20)
15.50
16.75
17,40
18.50
300m ppł.
Młodziczki
47.00
49.50
52.00
55.00
400m ppł.
56.50
59.50
62.50
66.00
69.00
73.00
 
1500m prz
   
4:55.00
5:15.00
5:40.00
6:20.00
 
2000m prz
   
7:00.00
7:30.00
8:10.00
   
3000m prz
9:50.00
10:15.00
11:20.00
11:50.00
12.40.00
   
wzwyż
1.91
1.82
1.70
1.62
1.55
1.45
1.40
tyczka
4.30
3.80
3.30
3.00
2.70
2.40
2.00
w dal
6.60
6.20
5.80
5.40
5.10
4.80
4.50
trójskok
13.85
13.20
12.00
11.50
10.75
10.20
9.70
kula
17.20
16.00
12.50
11.75
10.00
9.00
8.00
kula (3)
młodziczki
12.30
10.50
9.70
9.00
Dysk (0,75)
Młodziczki
38.00
33.00
28.00
24.00
dysk
59.00
55.00
43.00
37.00
32.00
27.00
23.00
młot (4)
67.00
59.50
48.00
43.00
37.00
32.00
25.00
młot (3)
młodziczki
43.00
36.00
32.00
25.00
oszczep
56.00
51.50
44.00
39.50
34.50
30.00
26.50
5-bój
Młodziczki
 
2950
2500
2250
2050
7-bój
5.800e
5.200e
4.500e
4.200
3.600
3.000
 
7-bój (j.mł)
jun. młod.
4.400e
4.100
3.500
3.100
2.900
MĘŻCZYŹNI:
konkurencja
MM
M
I
II
III
IV*
V**
100m
10.25
10.65
10.90
11.30
11.75
12.20
12.75
200m
20.75
21.45
21.90
22.80
23.60
24.40
25.60
300m
młodzicy
37.50
39.00
40.50
42.50
400m
45.95
47.20
48.50
50.50
52.75
54.75
57.00
600m
młodzicy
1:28.00
1:32.00
1:35.00
1:40.00
800m
1:47.00
1:48.50
1:51.80
1:57.00
2:02.00
2:07.50
2:12.00
1000m
młodzicy
2:38.00
2:43.00
2:50.00
3:00.00
1500m
3:39.00
3:42.00
3:49.00
4:02.00
4:12.00
4:22.00
4:35.00
2000m
młodzicy
6:00.00
6:10.00
6:20.00
6:40.00
3000m
   
8:18.00
8:45.00
9:15.00
10:10.00
 
5000m
13:28.00
13:50.00
14:25.00
15:15.00
16:20.00
17:30.00
 
10000m
28:10.00
28:55.00
30:25.00
33:00.00
34:30.00
36:30.00
 
półmar.
1:02:30
1:04:30
1:07:50
1:11:00
1:17:00
   
maraton
2:13:00
2:16:00
2:23:00
2:34:00
2:50:00
   
100km
6:50:00
7:05:00
8:00:00
8:30:00
9:00:00
   
24 h
235km
215km
205km
185km
170km
   
110m ppł
13.70
14.10
15.00
15.75
16.70
17.50
 
110m ppł
juniorzy  (99 cm)
14.50
15.70
16.50
17.50
 
110m ppł
Juniorzy mł. (91,4 cm)
14.15
15.00
15.75
16.50
 
110m ppł.
młodzicy (91,4 cm)
15.75
17.00
17.75
18.50
300m ppł.
młodzicy
41.50
43.00
44.50
46.50
400m ppł.
49.50
51.50
54.50
56.50
59.00
62.00
 
400m ppł.
juniorzy mł. (84 cm)
53.50
56.00
58.50
61.00
63.50
2000m prz.
Juniorzy
6:00.00
6:10.00
6:27.50
6:50.00
7:20.00
3000m prz.
8:30.00
8:40.00
9:05.00
9:35.00
10:15.00
10:50.00
 
chód 5km
młodzicy
25:50
27:30
29:45
32:30
chód 10km
   
45:00.00(b)
48:00.00(b)
51:30.00(b)
57:00.00(b)
 
chód 20km
1:24:30
1:28:00
1:35:00
1:40:00
1:50:00
2:00:00
 
chód 50km
4:07:00
4:15:00
4:33:00
4:47:00
5:10:00
   
Wzwyż
2.27
2.22
2.08
1.95
1.82
1.75
1.65
Tyczka
5.55
5.20
4.50
4.00
3.60
3.20
2.80
w dal
8.00
7.80
7.25
6.80
6.30
5.90
5.60
Trójskok
16.80
16.20
14.80
14.40
13.20
12.60
12.00
Kula
19.50
17.70
14.50
13.25
12.00
10.00
 
Kula (6)
Juniorzy
16.00
14.00
13.00
11.00
 
kula (5)
juniorzy mł
17.50
15.00
13.50
12.50
10.50
kula (4)
młodzicy
16.00
14.00
13.00
11.00
Dysk
62.00
57.00
46.00
40.00
35.00
30.00
 
Dysk (1,75)
Juniorzy
50.00
44.00
38.00
32.00
 
dysk (1,5)
juniorzy mł.
53.00
45.00
39.00
35.00
30.00
dysk (1)
młodzicy
46.00
41.00
35.50
31.00
Młot
74.00
69.00
54.00
45.00
38.00
30.00
 
Młot (6)
Juniorzy
60.00
51.00
43.00
33.00
 
młot (5)
juniorzy mł
68.00
58.00
50.00
40.00
30.00
młot (4)
młodzicy
59.00
52.00
43.00
32.00
Oszczep
77.80
74.00
62.00
55.00
47.00
39.00
 
oszczep (700)
juniorzy mł.
65.00
57.00
50.00
45.00
 
oszczep (600)
młodzicy
57.00
48.00
42.00
37.00
10-bój
7.700e
7.000e
6.300e
5.900
5.000
4.200
 
10-bój (jun)
Juniorzy
6500
6000
5100
4400
 
8-bój (j.mł)
juniorzy mł.
5200
4900
4500
4000
 
8-bój
młodzicy
4750
4200
3700
3200

nie będą uznawane klasy I lub wyższe uzyskane we wspólnych biegach kobiet i mężczyzn

warunkiem uznania klas sportowych w konkurencjach technicznych, rozegranych wspólnie dla kobiet i mężczyzn, jest udział w konkursie minimum 2 kobiet i 2 mężczyzn

 

Jesteś tutaj: Start Klasy sportowe Normy