Regulamin XXIX Crossu Świętojańskiego im. Jana Marka

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów oraz Powiatu Cieszyńskiego w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2017
 
Miejsce i termin:
Boisko LKS Pogórze
24 czerwiec 2017 r. (sobota) godzina 15:00
 1. ORGANIZATOR:
 • Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” w Pogórzu

oraz:

 

 • Urząd Miejski w Skoczowie
 • Starostwo Powiatowe w Cieszynie
 • Rada Sołecka w Pogórzu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórzu
 • Miejskie Centrum Kultury „Integrator”
 • Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie

 

 1. CEL:

 

 • Popularyzacja zdrowego trybu życia, w tym biegów przełajowych i marszów „Nordic Walking”, jako formy aktywnego wypoczynku
 • Pielęgnowanie tradycji biegania i ognisk świętojańskich w najkrótsze noce roku
 • Prezentacja piękna i folkloru Ziemi Cieszyńskiej
 • Promocja Klubu, Pogórza, Gminy Skoczów i Powiatu Cieszyńskiego

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

 

24 czerwiec 2017 r.

 

Rozpoczęcie o godz. 15:00 (biegi dzieci), o godz. 16.00 start uczestników marszu Nordic Walking, o godz.17:00 biegi młodzieżowe – Mały i Mini Cross, start do biegu głównego o godz. 18:00

 

Boisko sportowe LKS „Pogórze”

 

Pogórze k/Skoczowa, ul. Krosowa 89 (adres pocztowy 43-430 Skoczów)

200 metrów od przystanku PKS „Pogórze Spółdzielnia” na trasie Bielsko-Skoczów-Cieszyn.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

 

13.00

Otwarcie biura zawodów

15:00

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

15:15

Biegi dzieci

16.00

Marsz Nordic Walking

17:00

Mini Cross - dziewczęta

17:10

Mały Cross - chłopcy

17:20

Dekoracja biegów dzieci

17:40

Dekoracja biegów młodzieżowych (Mini i Mały Cross)

18:00

BIEG GŁÓWNY – DUŻY CROSS (na wystrzał armatni)

19:30

Dekoracja zawodników Biegu Głównego

20:00

Posiłek dla uczestników biegu i uroczyste zakończenie imprezy

Festyn świętojański

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE:

 

Biegi dzieci:

 

Przedszkolaki

100 m

rocznik 2010 i młodsi

Klasy 1 i 2 SP

200 m

rocznik 2009 i 2008

Klasy 3 i 4 SP

400 m

rocznik 2007 i 2006

Klasy 5 i 6 SP

800 m

rocznik 2005 i 2004

 

Biegi młodzieżowe (szkoły gimnazjalne):

 

Mini Cross

1,7 km

rocznik 2003 do 2001 dziewczyny

Mały Cross

3,7 km

rocznik 2003 do 2001 chłopcy

 

Bieg główny – dystans 12,5 km:

 

M16 (16 do 19 lat)

rocznik 2001 do 1998 (juniorzy i juniorzy mł.)

M20 (20 do 29 lat)

rocznik 1997 do 1988

M30 (30 do 39 lat)

rocznik 1987 do 1978

M40 (40 do 49 lat)

rocznik 1977 do 1968

M50 (50 do 59 lat)

rocznik 1967 do 1958

M60 (60 i wyżej)

rocznik 1957 i starsi

K16 (16 do 29 lat)

rocznik 2001 do 1988

K30 (30 do 39 lat)

rocznik 1987 do 1978

K50 (40 lat i wyżej)

rocznik 1977 i starsze

 

Marsz Nordic Walking – dystans ok. 10 km – charakter otwarty i rekreacyjny, udział może wziąć każdy niezależnie od wieku.

 

Kategorie dodatkowe:

 

Najlepszy Pogórzanin/ Pogórzanka (dot. Biegu Głównego)

 

 

 1. TRASY BIEGÓW:

 

Bieg główny zostanie rozegrany na dystansie 12,5 km i będzie prowadził malowniczymi ścieżkami wokół Pogórza. Start i meta usytuowane na boisku sportowym LKS Pogórze. Bieg ma charakter przełajowy i w przeważającej części biegnie drogami wiejskimi, ścieżkami polnymi i leśnymi oraz groblami stawów. Teren falisty – na trasie 4 podbiegi. Trasa oznakowana będzie tabliczkami kierunkowymi i taśmami oraz znakami na drodze (strzałki), w kilku punktach rozstawione będą punkty z wodą oraz rozpalone ogniska świętojańskie. Aktualny rekord trasy wynosi 39,06 minut.

 

Trasa Małego Crossu liczy 3,7 km i jest przeznaczona dla chłopców w wieku gimnazjalnym. Bieg ma charakter przełajowy. Start i meta na boisku LKS Pogórze. Oznakowanie trasy, jak w Biegu Głównym

 

Trasa Mini Crossu liczy 1,7 km i jest przeznaczona dla dziewczyn w wieku gimnazjalnym. Bieg ma charakter przełajowy. Start i meta na boisku LKS Pogórze. Oznakowanie trasy, jak w Biegu Głównym

 

Biegi dzieci odbędą się na specjalnie wytyczonych trasach na terenie boisk sportowych LKS Pogórze.

 

Marsz Nordic Walking rozgrywany jest na trasie Dużego Crossu, za wyjątkiem fragmentów o trudniejszym charakterze technicznym (groble stawów, ścieżki leśne). W przeważającej części biegnie drogami asfaltowymi lub utwardzonymi – wyjątkiem jest jeden kilkusetmetrowy fragment prowadzący lasem. Start i meta na boisku LKS Pogórze. Długość trasy – ok. 10 km.

                   

 1. ZAPISY:

 

Zapisy odbywać będą się elektronicznie oraz osobiście w biurze zawodów przed biegiem.

 

Zapisy elektroniczne:

 • Dostępne na stronie biegu: cross-swietojanski.pl
 • Termin zapisów do 21 czerwca 2017 r.
 • Opłata startowa: 25 zł (Bieg Główny i masz Nordic Walking).
 • Dla zapisów elektronicznych istnieje jedynie możliwość zapłaty elektronicznej przez system płatniczy powiązany ze stroną, na której dokonuje się zapisów. Nie ma możliwości zapłaty gotówkowej przed biegiem dla osób, które dokonały zgłoszenia elektronicznego.
 • W formularzu zapisów przy dokonywaniu opłaty należy obowiązkowo podać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania i opcjonalnie reprezentowany klub.
  W przypadku zamawiania większej ilości biletów, dane pozostałych osób należy wpisać w rubryce „dodatkowe informacje”.
 • Możliwość wyboru rozmiaru koszulki w terminie do 15 czerwca 2017 r.
 • Odbiór numeru startowego w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 13 do godz. 17. Przy odbiorze numeru należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika.

 

Zapisy tradycyjne:

 • Odbywać będą się w biurze zawodów w dniu zawodów od godz. 13.00 do godz. 17.30.
 • Oplata startowa: 30 zł (Bieg Główny i masz Nordic Walking).

 

Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach można złożyć reklamację w biurze zawodów znajdującym się w siedzibie Organizatora przy ul. Krosowej 89 w Pogórzu. Pytania w sprawie zamawiania biletów można zadawać poprzez adres mailowy Klubu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. POMIAR CZASU:

 

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych, które wbudowane zostaną w numer startowy. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki (Organizator przekazuje numer z chipem oraz 4 agrafkami). Brak numeru startowego równoznaczny jest z nieklasyfikowaniem zawodnika. Po biegu numer startowy zostaje własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto biegu.

Decyzje sędziego głównego biegu są decydujące i ostateczne.

 

 1. NAGRODY I PAKIET STARTOWY:

 

Uczestnicy Biegu Głównego w ramach opłaty startowej otrzymają:

– numer startowy z chipem,

– okolicznościową koszulkę z wizerunkiem patrona biegu – Jana Marka,

– napój na mecie oraz gorący posiłek,

– dyplom uczestnictwa w biegu,

– możliwość otrzymania dodatkowej nagrody po biegu.

 

Uczestnicy marszu Nordic Walking w ramach opłaty startowej otrzymają:

– okolicznościową koszulkę z wizerunkiem patrona biegu – Jana Marka,

– napój na mecie oraz gorący posiłek,

– dyplom uczestnictwa w marszu,

– możliwość otrzymania dodatkowej nagrody po biegu.

 

Uczestnicy biegów dzieci i młodzieży otrzymają napój i baton regeneracyjny po biegu.

 

Dla wszystkich uczestników zawodów Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie biegu.

 

Nagrody w Biegu Głównym:

– puchary za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet,

– medale dla 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet,

– puchary za zwycięstwo w kategoriach wiekowych,

– medale dla 3 pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych,

– nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej,

– w kategorii Najlepszy Pogórzanin i Najlepsza Pogórzanka puchar dla zwycięzców oraz medale i nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3.

 

Nagrodą w marszu Nordic Walking są pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, który ukończył marsz.

 

Nagrody w biegach dzieci i młodzieży:

– puchary dla zwycięzców,

– medale za miejsca 1-3,

– dyplomy za miejsca 1-6,

– nagrody rzeczowe za miejsca 1-3.

 

Po zakończeniu wszystkich biegów przewidziane są także nagrody niespodzianki dla wszystkich uczestników Dużego Crossu, Małego Crossu, Mini Crossu i marszu Nordic Walking.

 

 1. UCZESTNICTWO ORAZ ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

 

Do biegów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:

 • dokonają zgłoszenia poprzez system elektroniczny do dnia 21 czerwca 2017 r. lub w biurze zawodów w dniu zawodów,
 • dokonają opłaty startowej (dot. Biegu Głównego i marszu Nordic Walking),
 • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie lub względnie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia
  i odpowiedzialności własnej,
 • nie są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub dopingowych,
 • w przypadku biegów dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób niepełnoletnich wymagana jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna, a w razie nieobecności ich pisemna zgoda.

Zasady zachowania uczestników biegu:

 • uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora, z widocznym numerem startowym,
 • zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez Organizatora,
 • podczas biegu należy unikać sytuacji niebezpiecznych dla życia lub zdrowia oraz uczestniczyć w biegu zgodnie z rywalizacją fair play,
 • wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poleceń służb porządkowych Organizatora, Straży Pożarnej, Policji oraz osób odpowiedzialnych za bieg,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Bieg przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem sportowym, bez względu na pogodę.
 • Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę.
 • Osoby nie posiadające aktualnego badania lekarskiego startują na własne ryzyko.
 • Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów oraz upublicznienia imprezy
  i wyników.
 • Podczas imprezy czynny będzie bufet z napojami i posiłkami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie imprezy.

 

Kontakt:

Stanisław Urbański, tel. 781-885-902

Tomasz Strzelec, tel. 504-617-210

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lks-pogorze.pl

www.cross-swietojanski.pl

 

Dane Organizatora:

Nazwa:            Ludowy Klub Sportowy „Pogórze”

Siedziba:         Pogórze, ul. Krosowa 89; 43-430 Skoczów

NIP:                5481995162

REGON:         072269967

Jesteś tutaj: Start Regulamin Regulamin XXIX Crossu Świętojańskiego im. Jana Marka