Czwartki Lekkoatletyczne

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2019” oraz - Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Już 18 września b.r. rozpoczynamy kolejną edycję naszych spotkań lekkoatletycznych dla najmłodszych zawodników pod ogólnopolską nazwą:  Czwartki Lekkoatletyczne. Nasze zawody będą się tradycyjnie odbywały w środy  na stadionie SOSiR a początek zawodów to godzina 16.00.  W sesji jesiennej przewidujemy tradycyjnie 3 spotkania a w wiosennej równie 3 spotkania i oczywiście dodatkowo 4 impreza to będzie FINAŁ MIEJSKI. Szczegółowy regulamin zawodów oraz karta zgłoszenia do zawodów poniżej w artykule.

 

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.

 

REGULAMIN

Zawodów dziecięcych XXVI Edycji imprezy pn „Czwartki Lekkoatletyczne"

oraz IX Skoczowskich Czwartków LA

 

 1. Główny organizator zawodów.

 

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”         LKS Pogórze

ul. Siodlarska 12                                                   ul. Krosowa 89

01-464 Warszawa                                             43 - 430 Skoczów

tel. 0-22-740-74-34                                          tel. 501-061-108

 

2.Terminy zawodów :

18.09.2019 (środa)  początek godz. 16.00

25.09.2019 (środa)  początek godz. 16.0002.10.2019 (środa)  początek godz. 16.00

-------------------------------------------------------------------

17.04.2020 (środa) początek 16.00

24.04.2020 (środa) początek 16.00

08.05.2020 (środa) początek 16.00

22.05.2020 (środa) FINAŁ  MIEJSKI  początek godz. 16.00

Czerwiec – 2020r  Finał Ogólnopolski

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, wiosennych oraz finału miejskiego.

Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia "Sport Dzieci i Młodzieży" informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.

Ogólnopolski Finał Grand Prix zorganizowany zostanie w czerwcu  2020.

Finały miejskie należy przeprowadzić do 04.06.2020 r.

List zgłoszeniowe uczestników na XXVI Finał Ogólnopolski przyjmowane są do 09.06.2020r.

 1. Uczestnicy.

Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

I grupa wiekowa 13 lat - 2007

II grupa wiekowa 12 lat – 2008

III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – 2009

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.

W Ogólnopolskim Finale Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

4.Konkurencje.

Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

Rocznik 2007:

Dziewczęta:    60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową,

Chłopcy:         60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową,

Zawodnicy tego rocznika podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy.

Rocznik 2008, 2009 i młodsi:

Dziewczęta:    60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy:         60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.

 1. Zasady punktacji i kwalifikacji
 2. Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
 3. Do Finału Ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.

Ze względu na możliwości finansowe Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w Ogólnopolskim Finale Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch zawodników w każdej konkurencji. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 1. Prawo startu w Finale Ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
 2. Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
 3. W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)
 4. Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w Finale Ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.
 5. Punktacja nauczycieli, szkól i UKS-ów.

Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkól i UKS-ów.

Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.

Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.

Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

 1. Wymogi regulaminowe.

Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego

     wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
  w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
  i bilbordach.

Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulamin.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta zgłoszenia do „Skoczowskich Czwartków Lekkoatletycznych”

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ………………………………………...…………..

                                                                       (imię i nazwisko dziecka)

urodzonego:  ………………….……..

                       (data urodzenia)  

w cyklu zawodów „Skoczowskie Czwartki Lekkoatletyczne”, które odbędą się na stadionie Miejskim „Beskid” im. Rudolfa Kukucza w Skoczowie (zawody odbywają się bez względu na pogodę).

Moje dziecko reprezentować będzie: ………………………………………….….………… ,

                                                       (nr. i nazwa szkoły oraz  miejscowość)

pod opieką  ………………………………………………….. .

              (imię i nazwisko opiekuna podczas zawodów)

 

Terminy zawodów:

Runda jesienna:   18.09.2019 / 25.09.2019 / 02.10.2019 // termin rezerwowy 09.10.2019

Runda wiosenna: 17.04.2020 / 24.04.2020 / 08.05.2020

Finał miejski:    22.05.2020

Finał ogólnopolski: połowa czerwca

Początek zawodów o godzinie  16.00, zakończenie ok.17.30.

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może brać udział w następujących konkurencjach:

Bieg 60m - Bieg 300m - Bieg 600 dz./ 1000m chł. – skok w dal – rzut p. palantową*

(*- prosimy skreślić konkurencję, w których Państwa dziecko nie powinno startować!)

Wyrażam zgodę na publikację wyników oraz materiałów audiowizualnych z udziałem mojego dziecka, zarejestrowanych podczas ww. zawodów oraz na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów do celów działalności wewnętrznej, w tym także dla potrzeb działań marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Więcej informacji na temat zawodów i regulaminu znajduje się na stronie www.czwartki.pl ,

Zgłoszenie do zawodów można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">śTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny z organizatorem: 501-061-108

 

…………………………………………                            ……………………………………

        (Miejscowość, data)                                 (Podpis rodzica  lub opiekuna)

Jesteś tutaj: Start Lekka atletyka Czwartki Lekkoatletyczne