Cross

XXVI CROSS ŚWIĘTOJAŃSKI im. Jana Marka

Za nami kolejna, 26 już edycja Crossu Świętojańskiego. Mamy nadzieję że imprezę można zaliczyć do bardzo udanych nie tylko pod względem sportowym chociaż ten jest zawsze najważniejszy. Bieg główny, który tym razem ze względu na modernizację murawy boiska odbył się na nieco skróconym odcinku (ok 100 m) zgromadził na starcie 103 zawodników z czego 102 ukończyło bieg. Również biegi dzieci i młodzieży cieszyły się sporym zainteresowanie a rywalizacja najmłodszych zawodników - przeczkolaków stanowiła prawdziwą ucztę dla kibiców. Nieco skrócona tresę ok. 10 km pokonała  5 miłośników nordic walking, mamy nadzieję że za rok będzie ich znacznie więcej zwłaszcza tych miejscowych z klubu "Włóczykije". Nasze zawody jak co roku okraszone były występami młodzieży z ZS Nr 7 w Pogórzu a cała część sportowa zakończyła się dekoracjami najlepszych zawodników którą prowadziła pani Burmistrz Janina Żagan wraz z posłem na Sejm panem Czesławem Gluzą i prezesem klubu panem Stanisławem Urbańskim. Warto nadmienić że tradycyjnie sygnałem do startu głównego był wystrzał z armaty pana Czesława Kanafka.

Historia Crossu Świętojańskiego

Idea Crossu jako imprezy sportowej oraz wydarzeń towarzyszących nawiązuje do dawnych tradycji Ziemi Cieszyńskiej, które związane są z najdłuższym dniem w roku. Wspomniane tradycje to przede wszystkim palenie ognisk świętojańskich na szczytach pagórków i gór, połączone z tańcami, śpiewem i wspominaniem dawnych czasów i zwyczajów. Tradycja ta jest szczególnie pielęgnowana w Pogórzu. Od 1988r. organizowany jest "CROSS ŚWIĘTOJAŃSKI" - bieg przełajowy dla wszystkich miłośników tej dyscypliny sportu. Dystans biegu głównego wynosi 12,5 kilometra, a jego trasa prowadzi malowniczymi ścieżkami wśród stawów, pól, lasów i pagórków dookoła Pogórza.

Czytaj więcej: Historia Crossu Świętojańskiego

Regulamin XXVI Crossu Świętojańskiego im. Jana Marka

REGULAMIN XXVI CROSSU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO IM. JANA MARKA

Organizator :

LKS Pogórze w Pogórzu ;

 

Impreza współfinansowana przez :

  • Urząd Miejski w Skoczowie
  • Powiat Cieszyn

 

Miejsce i termin :

Stadion LKS Pogórze ;

       21 czerwiec 2014 r.   ( sobota ) ; godzina 15:00

1. ORGANIZATORZY :

- Ludowy Klub Sportowy w Pogórzu
- Urząd Miejski w Skoczowie

- Powiat Cieszyn
- Rada Sołecka w Pogórzu

2. CEL :

- popularyzacja biegów terenowych, jako formy aktywnego wypoczynku,

- kontynuacja tradycyjnych imprez i ognisk świętojańskich,
- prezentacja piękna i folkloru Ziemi Cieszyńskiej

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :

Impreza odbędzie się w sobotę dnia 21 czerwca 2014 roku na boisku LKS w Pogórzu k/Skoczowa (na trasie PKP i PKS Bielsko – Skoczów - Cieszyn). Start i meta na boisku sportowym LKS 400m od przystanku PKS Pogórze Spółdzielnia (Arenda). Początek o godzinie 15:00 ( biegi dzieci ) o godzinie 16.00 start uczestników marszu Nordic Walking,  17:00 (biegi młodzieżowe Mały i Mini Cross). Start do biegu głównego o godzinie 18:00.

 

4. TRASA BIEGU :

Bieg główny zostanie rozegrany na dystansie 12,5 km, w przeważającej części drogami wiejskimi, ścieżkami polnymi i leśnymi. Około 50% nawierzchni asfaltowej, teren falisty. Aktualny rekord trasy wynosi 39,06 minut. Trasa oznakowana będzie tabliczkami kierunkowymi i chorągiewkami oraz znakami na drodze (strzałki), w czterech punktach rozpalone będą ogniska. Tak samo oznakowana będzie trasa Mini Crossu i Małego Crossu. Biegi dzieci odbędą się na terenach przyległych boisku LKS. Trasa dla grupy Nordic Walking - jak w biegu głównym.

 

5. UCZESTNICTWO :

Do biegu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy :
:: dokonają zgłoszenia w biurze zawodów,
:: opłacą startowe ( 20 zł ­ dot. tylko biegu głównego);
:: posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie, względnie oświadczenie.

Uczestnicy marszu - nordic walking, którzy dokonają opłaty startowej (20 zł) otrzymają okolicznościową koszulkę oraz posiłek.

 

6. KATEGORIE WIEKOWE :

Biegi dzieci :

Przedszkolaki

100 m

rocznik 2007 i młodsi

Klasy 1 i 2 SP

200 m

rocznik 2006 i 2005

Klasy 3 i 4 SP

400 m

rocznik 2004 i 2003

Klasy 5 i 6 SP

800 m

rocznik 2002 i 2001

 

Biegi młodzieży dla szkół gimnazjalnych:

Mini Cross

1,7 km

rocznik 2000 do 1998 dziewczyny

Mały Cross

3,7 km

rocznik 2000 do 1998 chłopcy

 

Bieg główny dystans 12,5 km :

M16 (16 do 19 lat)

rocznik 1998 do 1995 (juniorzy i juniorzy mł.)

M20 (20 do 29 lat)

rocznik 1994 do19 85

M30 (30 do 39 lat)

rocznik 1984 do 1975

M40 (40 do 49 lat)

rocznik 1974 do 1965

M50 (50 do 59 lat)

rocznik 1964 do 1955

M60 (60 i wyżej)

rocznik 1954 i starsi

K16 (16 do 29 lat)

rocznik 1998 do 1985

K30 (30 do 39 lat)

rocznik 1984 do 1975

K50(40 lat i wyżej)

rocznik 1974 i starsze

 

Kategorie dodatkowe :

  1. Najlepszy Pogórzanin, Pogórzanka – nagradzanych jest 3 pierwszych uczestników Biegu Głównego, którzy są mieszkańcami Pogórza.

 

  1. Najlepszy Klubowicz/ Klubowiczka – nagradzanych jest 3 pierwszych zawodników LKS POGÓRZE.

 

7. NAGRODY :

Dzieci i młodzież otrzymują medale, puchary dla zwycięzców, nagrody rzeczowe za zajęcie od 1 do 3 miejsca, dyplomy do 6 miejsca, osobno dla dziewcząt i chłopców.

Bieg główny: za zajęcie miejsc 1 do 3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn medale oraz dla zwycięzców puchar. W grupach wiekowych 1 do 3 miejsca nagrody rzeczowe, medale oraz puchary dla zwycięzców. Ponadto puchar, medale oraz nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy w kategoriach Najlepszy Pogórzanin/Pogórzanka oraz Najlepszy Klubowicz/Klubowiczka.

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają: dyplom, koszulkę, po biegu napoje i gorący posiłek. Przewidziane są także nagrody niespodzianki.

 

8. PROGRAM :

15:00

otwarcie imprezy

15:15

biegi dzieci

16:10

występy (młodzież szkolna SP 7 Pogórze)

17:00

Mini Cross - dziewczęta

17:10

Mały Cross - chłopcy

17:20

dekoracja biegów dzieci

17:40

dekoracja biegów młodzieżowych (mini i mały cross)

18:00

start do Biegu Głównego (na wystrzał armatni)

18:05

występy (młodzież szkolna - Gimnazjum Pogórze)

ok. 18:40

pierwsi zawodnicy biegu głównego na mecie

19:30

dekoracja zawodników biegu głównego

20:00

posiłek dla uczestników biegu i uroczyste zakończenie imprezy, zabawa przy ognisku

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Bieg prowadzony zostanie zgodnie z regulaminem sportowym, bez względu na pogodę.

Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia a nie dokładną datę.

Osoby nie posiadające aktualnego badania lekarskiego startują na własne ryzyko.

Podczas imprezy czynny będzie bufet z napojami i posiłkami.

Organizator dysponuje miejscami na rozbicie namiotów.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie imprezy.

 

Biuro Crossu :

Emil Borecki, tel. 0502 63 75 79 

Stanisław Urbański tel. 781 88 59 02

Tomasz Strzelec tel. 504 617 210    

www.lks-pogorze.pl

Wyniki biegów dzieci i młodzieży - 2013

Wyniki biegów dzieci i młodzieży
 

Czytaj więcej: Wyniki biegów dzieci i młodzieży - 2013

Jesteś tutaj: Start Cross