Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

LUDOWY KLUB SPORTOWY „POGÓRZE” zaprasza na ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, które odbędzie się

W DNIU 19.03.2016 O GODZ. 1600 – I TERMIN, GODZ. 1615 – II TERMIN

w Pawilonie Sportowym.

 

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie i powitanie gości
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 5. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności klubu ( Prezes )oraz sekcji : piłki nożnej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, narciarstwa klasycznego i aerobicu
 7. Sprawozdania: finansowe oraz z działalności klubu za 2015 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 11. Wybory uzupełniające do Zarządu
 12. Przedstawienie projektu planów pracy i finansowego na 2016 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania.

Wszystkich członków i sympatyków serdecznie zapraszamy !!!!

 

                                                                                  

Jesteś tutaj: Start WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE